GRAVING – RIVING – VA i grunn – VEI VEDLIKEHOLD
Vei og landbruk AS (VOLAS) er en maskinentreprenørbedrift fordelt på de to kjerneområdene; anleggsvirksomhet og landbruksentreprenør.
Vei og landbruk AS som grunnentreprenør.
Vei og landbruk skal som grunnentreprenør være et naturlig valg for faste oppdragsgivere for mindre og kompletterende anleggsoppdrag innen bygg og anlegg samt alle typer anleggsoppdrag innen landbruket. Naturlige oppdrag er tomtegraving, enklere oppdrag innen infrastruktur, rivnings- og saneringsarbeider samt veibygging.
Vei og landbruk AS som landbruksentreprenør.
Vei og landbruk skal være en foretrukken og ønsket maskinentreprenør for bønder i Kongsvinger og Glåmdalsregionen. Vei og landbruk skal ligger i forkant med tanke på effektivitet i produksjonen samt kvalitet på sluttproduktet. Vei og landbruk tar i tillegg på seg vei og vedlikeholds oppdrag som et supplement for de sesongbetonte landbruksoppdragene.
Vi har sentral godkjenning (tiltaksklasse 2), ADK-1 sertifikat, medlem av StartBANK og Product Exange (CoBuilder/BASS).
Email: Info@volas.no
Org.nr: 911 704 137 MVA
Mobil: 95 98 38 80
Sky
Mail